Lid worden?

Gratis:

– 4 keer gratis mee trainen met een jeugdteam
– 2 keer gratis mee trainen met de kangoeroes

Wil je een keertje (gratis) mee trainen of heb je andere vragen?
Neem dan vrijblijvend contact op met de jeugdcommissie. Zij helpen je graag verder, stuur een mail naar: kangoeroeklup.weeskwiek@gmail.com

Contributiebijdragen

Senioren: €100
Midweek: €80
Junioren: €80
Jeugdleden: €50
Kangoeroeleden (3 t/m 6 jaar): €25
Overige leden: €25

De bedragen zijn seizoentarieven, welke maximaal over vier perioden worden geïnd d.m.v. een machtiging automatische incasso.

Opzegging lidmaatschap

Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren bij het secretariaat. Opzeggen van het lidmaatschap dient te geschieden voor 1 april van het lopende bondsjaar. Bij tussentijds opzeggen blijft men de contributie verschuldigd tot het einde van het bondsjaar.

Opstelling

Ieder spelend lid krijgt een schema van de wedstrijden. Daarop staat hoe laat je aanwezig moet zijn op het veld/in de zaal óf hoe laat je met elkaar vertrekt naar een uitwedstrijd. De opstelling en de wissels worden per wedstrijd bepaald door de coach.

Er kunnen geen reacties meer geplaatst worden.